Hakkımızda

Kuruluşumuz

 • Yönetim sistemimizin ISO 9001 ve ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak ve müşteri memnuniyetini benimseyerek, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını,
 • İş süreçlerinin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini,
 • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamayı,
 • Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermeyi,
 • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için Entegre Politikayı periyodik olarak gözden geçirmeyi,
 • Kalite ve Bilgi Güvenliği bazında yürürlükteki kanun, mevzuat ve standartlara uygunluğun sağlanması ve yürütülmesinin üst yönetimimizin sorumluluğu altında olduğunu,
 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bilgi varlıklarını korumayı, bilgiye erişilebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamayı, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamayı, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin aşağıdaki üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamayı;
  Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesini,
  Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesini,
  Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesini,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmeyi,
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS Ekibine rapor etmeyi ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamayı,
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemeyi,
 • Sürekli iyileştirme felsefesini benimseyerek; teknolojik gelişmelerin ışığında gerek eğitimler gerekse üretim sürecini en üst seviyeye çıkartmayı, buna bağlı olarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı, bu yapının kalite ve bilgi güvenliği açısından en başta gelen ilkelerimizden olduğunu,
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskler de göz önünde bulundurularak gerekli alt yapı ve çalışma ortamı oluşturmayı,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetmeyi, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri yöneterek, sektöre kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı,

TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

Sektörel tecrübenin teknoloji ile buluşması…

Bilişim teknolojileri ve sektörel konulardaki deneyimlerini Prozon Kurumsal Teknoloji Çözümleri A.Ş.’de buluşturan Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, daha yenilikçi çözümler üretmek adına, çözüm ortakları ve uzman ekipleriyle, sürekli artan yenilik ve değişim gereksinimlerinizi karşılarken bir yandan da sistemleşme ve kurumsallaşma yolculuklarında sizlere rehberlik ediyor.

Teşvik Uygulama ve Destek Hizmetleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgi Teknolojileri, SGK Mevzuatı, alanlarındaki 15 yıllık bilgi ve deneyimlerimiz ile desteklenen danışmanlık ekibimiz, kurumların etkin şekilde yönetilmesine ve stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla tarafsız danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Misyonumuz

Müşterilerimize ve çözüm ortaklarımıza, deneyimli kadromuz ile, güvenilir iş ortağı olarak hizmet sunmak.

Değerlerimiz

Güvenilirlik, müşteri memnuniyeti, insan odaklılık, sonuç odaklılık, inovasyon…

Deneyimli Kadro

Konusunda uzman sektör danışmanları ve çözüm ortakları.

Vizyonumuz

Sürekli gelişmek, güvenilir teknolojik alt yapı ve hizmetler sunarak, sürdürülebilir değer katmayı hedeflemek.

İnovasyon

Mevcut sistemi korumayı değil, yenilikçi teknolojiler ve yöntemler ile değer katmayı hedefliyoruz.